Beautiful young woman smiling during sleeping while lying in the bed at home

Beautiful young woman smiling during sleeping while lying in the bed at home

Den ideella föreningen som fyllde 90 år under 2017 är en synnerligen aktiv klubb med hundratals deltagare och medlemmar. Under åren har målsättningen stått fast, att stimulera både unga som gamla med fysiska och gymnastiska övningar. Från början var sammankomsterna uppdelade i kön men numer sker allt i mer jämlika former. Föreningen satsade förutom gymnastiken, även på skid- och skridskoåkning. Den drivande kraften till att starta en gymnastikförening var en kvinna vid namn Ingrid Forsbäck. Uppvisningar inom gymnastikens grenar genomfördes med många åskådare. Den första resan utsocknes genomfördes då föreningen deltog i Lingiaden på Ladugårdsgärde i Stockholm. Under krigsslutet 1945 uppträdde medlemmar på dansbanor i trakten för att samla in pengar till Finlandshjälpen. I den stilen fortsatte klubbens verksamhet in i våra dagar. Föreningens doktrin är att alla skall trivas, ungdomar, föräldrar, vuxna – utövare som ledare. Ledorden är att visa respekt, vara glad, fokuserad och engagerad. Klubben trycker hårt på att idrott skall vara roligt.

Föreningens olika aktiviteter

Gymnastik är en bred idrott med många olika inslag. Flera av grenarna är olympiska med en lång tradition. på Torsby Gymnastikförenings hemsida framgår att klubben sysslar flera grupper för varierande åldrar. Barngympa för både små och lite större barn, Rytmisk Gymnastik samt Parkour och MiniParkour. Parkour är en ny sport som kommit till Sverige på senare år. Den har ökat kraftigt i popularitet och intresse. Grenen saknar egentliga tävlingsmoment eller poängsystem. Sporten fokuserar på att stärka utövarnas förmåga med sinne och kropp. Utförandet går ut på att forcera hinder säkert och i strängt kontrollerad form. Träning kan ske i stort sett vart som helst, i stadsmiljö eller i skog och mark. Men på senare år har många hallar utrustats med hinder och passager för att utövarna skall kunna få en grund. De friare rörelser som utomhusaktiviteter ger, är dock vad sporten eftersträvar. Rytmisk gymnastik ligger i samma fokus som parkour. Där utvecklas deltagarnas vighet och balans men det gäller även att se vacker ut. Olika handredskap ingår i de olika övningarna: Band, boll, käglor, rep och tunnband. Grenen är olympisk och utsågs vid tävlingarna 1984 till den vackraste sporten av sportjournalisterna.

Träna bra och sov bättre

Alla som satsar hårt på gymnastik, går på gym eller sysslar med andra motionsformer riskerar att skada sin kropp om kroppen inte får rätt vila mellan träningarna. Sömn och avkoppling måste till för kroppens återhämtning. Dessutom bör sovställningen och underlaget vara skönt och ge människans lekamen tillfredsställelse. med en avlastande tempurmadrass underlättar man för kroppen att inta rätt sovställning då den formar sig efter kroppens form och värme. Det unika tempurmaterialet ger kroppen rätt stöd och formar sig efter människans konturer. På så sätt får man automatiskt en bättre sovställning vilket underlättar för kroppens återhämtning efter ett hårt träningspass. Sömnen är således nyckeln till att träningen skall ge den framgång med fysisk ansträngning som är avsett. Summa summarum: Träna och motionera så hårt som du känner att kroppen tål men ta dig tid till vila också. Att enbart köra stenhårt kan leda till skador om kroppens muskler inte även får avkoppling. Detta gäller för såväl gymnaster som andra idrottare.