Torsby Airport

Torsby Airport ligger strax norr Torsby tätort, närmare bestämt cirka 1,5 kilometer ifrån tätorten. Det handlar alltså om en regional flygplats, belägen i norra Värmland i Sverige. Torsby Airports IATA kod är TYF. Flygplatsen kallas i folkmun Fryklanda. Man har en reguljär förbindelse två gånger dagligen till Arlanda/Hagfors.

 

Ingen flygledning
Torsby airport förser inte flygplan med flygledning då den är en så kallad AFIS flygplats. Däremot får de flyginformation.

 

Rötterna i 1950-talet
Flygplatsen anlades av Torsby Flygklubb. Från allra första början hade den endast en gräsbana. Belysning fick rullbanan under 1960-talet och asfaltering av rullbanan skedde därefter. Flygplatsen var föremål för en omfattande renovering och ombyggnad under åren 2004-2005. Då fick man nya terminalbyggnader och en ny platta och en fullständigt rekonstruerad rullbana.Torsby Airport 1

 

Flyglinje upprättas
1993 startar flyglinjen mellan Torsby-Hagfors-Arlanda. Torsby respektive Hagfors kommun upphandlade den från Wermlandsflyg som fick förnyat förtroende år 1997.

Rikstrafiken som upphandlade en flyglinje för första gången, det var år 2002. I upphandlingen 2005 var det Nextjet som erhöll trafiken till Arlanda. Avtalet avsåg perioden 2005 till 2008 med trafikstart i oktober 2005. Nextjet fick i upphandling 2008 fortsätta trafiken till 2011.

 

År 2008 innebar en bra ökning i antal passagerare, vilket blev 3 377 stycken mot 2 457 år 2007, samt 6 072 för flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda. Det största antalet passagerare per år sedan 1996 var 1999 med 3 393 stycken,[8] men 2008 hade man nästan lika många.

 

Flygföretag med säte på Torsby Flygplats
Flygföretaget Wermlandsflyg liksom PS Aviation har säte på Torsby Flygplats.

 

PS Aviation startade sin taxiflygverksamhet 2005. Den norske rallystjärnan Petter Solberg och John-Åke Andersson (Värmlandsflygs förre ägare) är ägare av PS Aviation.

 

Torsby flygklubb
På flygplatsen finns även Torsby flygklubb. Det var just flygklubben som la grunden för det som är dagens flygplats. Flygklubben firade sin 50-årsdag år 2008. Den flygintresserade med pilotaspirationer kan ta ett segelflygcertifikat på Torsby flygklubb.