Sjukhuset i Torsby

Sjukhuset i Torsby hör till Värmlands läns landsting, och är inte bara ett akutsjukhus, utan det akutsjukhus som ligger längst norrut i länet. Här finns förutom akutmottagning också en öppenvårdsmottagning för alla specialiteter, och sjukhuset bedriver verksamhet inom medicin, ortopedi, urologi, gynekologi, anestesi, operation (både ortopedi och kirurgi, vilket innefattar endoskopisk verksamhet), intensivvård, radiologi, laboratorium, sjukgymnastik, arbetsterapi och palliativ vård. Även om det inte ingår i sjukhusets vanliga verksamhet behandlas också vissa patienter inom infektion, neurologi och onkologi vid sjukhuset i Torsby. Det beror på de långa avstånd som patienterna annars skulle ha till sjukhus med dessa specialinriktningar. Att ha långt till en vårdcentral eller ett sjukhus är nog något som många svenskar som bor längre norrut i landet, eller på landsbygden generellt, kan känna igen sig i. De kan därför glädja sig åt att tjänster som KRY.se finns, där man kan tala med en läkare via ett videosamtal hemifrån. Då kan man till exempel få råd om hur man själv kan behandla åkommor som bihåleinflammation utan att behöva göra den långa resan till en vårdcentral.

Utöver den verksamhet som beskrivits ovan finns på sjukhuset i Torsby dessutom en dialysavdelning, vilket gör att de dialyspatienter som bor i den norra delen av länet får kortare restid än de annars skulle haft för sin behandling.medic-563423_960_720

På sjukhuset i Torsby finns 84 vårdplatser inom sjukhusets alla specialiteter, 2 vårdplatser på intensivvården och 4 intermediära vårdplatser. Ungefär 500 människor är anställda vid sjukhuset för att ta hand om patienterna i dessa vårdplatser, och om de cirka 13 000 besökare som kommer till akutmottagningen varje år. Sjukhuset bedriver sin verksamhet dygnet runt, och har visionen och målet med sitt arbete att ”skapa ett sjukhus där [de] själva kan tänka [sig] att vara patienter”. Detta kan jämföras med det något mer blygsamma ursprung som sjukhuset har. Det grundades nämligen år 1867, och bestod då inte av mer än en sjukstuga med 15 sängar för patienterna.

Sjukhuset ligger i centrala Torsby, precis intill järnvägsstationen, på en gata som har fått det passande namnet Lasarettvägen. Dess närhet till stationen gör att sjukhuset inte bara har ett lämpligt läge för invånarna i Torsby, utan också för de som kommer mer långväga ifrån.