Selma Lagerlöf och Mårbacka

Selma Lagerlöf, en av Sveriges mest kända och uppskattade författare, föddes på herrgården Mårbacka i Värmland år 1858. Innan Lagerlöf kom till livet hade dock gården redan stått där i närmare 150 år – huvudbyggnaden uppfördes nämligen år 1793, efter arkitekt Isak Gustaf Clasons ritningar. Gården ägdes då, och hade ägts sedan 1720, av en komminister vid namn Olof Morell. Gården gick därefter i arv till hans efterträdare i ämbetet i två led, och slutligen, år 1801, hamnade den i familjens Lagerlöfs ägo. Efter att Selma Lagerlöfs far dött år 1885 gick gården till hans son, Johan, som dock inte klarade av det ansvar som lagts på honom. Han gick i konkurs och flyttade till USA, vilket medförde att familjen var tvungna att sälja gården år 1889.Selma_Lagerlöf

Kort därefter började dock Selma Lagerlöfs litterära framgångar, då hennes debutroman, Gösta Berlings saga, gavs ut år 1891. Även om denna bok initialt fick ett blandat mottagande av tidens litteraturkritiker (sannolikt på grund av att den bröt mot en rad av dåtidens stilideal) har den med tiden blivit en verklig klassiker inom svensk litteratur, och den har översatts till ungefär 50 olika språk. Från och med år 1895 kunde Lagerlöf försörja sig helt på sitt författarskap, och år 1907 kunde hon köpa tillbaka huvudbyggnaden på Mårbacka. Som bekant fick Lagerlöfs ekonomi sedan ett välkommet bidrag år 1909, då hon tilldelades Nobelpriset i litteratur. Med prispengarna kunde hon köpa tillbaka resten av gården, så att hela Mårbacka återigen tillhörde familjen Lagerlöf. Lagerlöf nöjde sig dock inte med att köpa tillbaka gården, utan byggde också ut den och byggde om den efter sitt eget tycke.

Idag är Mårbacka öppen för besök som en minnesgård, vilket är tack vare att Lagerlöf själv skrev i sitt testamente att herrgården skulle bevaras och visas upp för allmänheten i samma skick den befann sig i när hon dog.

Om du efter ett besök på Mårbacka känner dig inspirerad att läsa någon av Selma Lagerlöfs böcker, kan det också vara ett perfekt sätt att slappna efter att du har kommit hem från din resa. Se bara till att du har en bekväm soffa att sitta och läsa i, så att du inte distraheras av att du sitter obekvämt. Du hittar soffor för alla smaker och tillfällen på Furniturebox.se.