Fryksände kyrka

Fryksände kyrka är kyrkan där Fryksände församling samlas. Namnet till trots ligger kyrkan i Torsby; Fryksände kommer sig av att Fryksände socken, som tidigare ingick i Fryksdals härad, sedan 1971 ingår i Torsby kommun.

Det har sannolikt funnits en kyrka på platsen sedan medeltiden, och man har hittat spår som tyder på att den låg intill älven Röjdans mynning, vid den norra stranden av sjön Fryken. Efter denna medeltida kyrka har ytterligare tre kyrkor funnit på platsen, inklusive den nuvarande. Den andra kyrkan i ordningen finns avbildad på kartor av orten från 1645, och den syns då på en höjd som ligger något syd om den nuvarande kyrkan. Den tredje kyrkan invigdes 1745, och stod kvar i mer än 100 år. År 1898 invigde man dock den nuvarande kyrkan, och i samband med att den togs i bruk rev man den gamla kyrkan. Idag finns således inget kvar av de tre föregående kyrkorna.800px-Fryksändekyrka

Den nuvarande kyrkan är byggd i tegel i nygotisk stil, och ritades av arkitekten Adrian Peterson. Inuti den nya kyrkan kan man faktiskt hitta spår efter den medeltida kyrkan, även om själva byggnaden sedan länge är borta. Där finns till exempel en dopfunt i täljsten som har daterats mitten av 1200-talet. Det finns även flera andra inventarier i kyrkan som har lång historia, till exempel ett altarskåp från slutet av 1400-talet. I taket finns delar av de takmålningar som gjordes av Erik Jonaeus i kyrkan från 1700-talet fortfarande bevarade, och predikstolen gjordes 1778 av bildhuggaren Isak Schullström. För att komplettera dessa har kyrkan också en rad nyare inventarier, till exempel altarljusstakar, vaser och ett nattvardskärl av silversmeden Sigurd Persson.

Många kyrkor i Sverige idag har problem med att finansiera underhållet av kyrkobyggnaderna, särskilt i takt med att antalet medlemmar i kyrkan ständigt blir mindre. Vissa kyrkor tvingas kanske sälja många av sina värdefulla inventarier för att bekosta renoveringar och uppehälle. Som privatperson kan man göra likadant – genom att leta igenom sina byrålådor och smyckeskrin efter guldsmycken som man inte använder, och sälja guld till Guldbrev.se, kan man till exempel finansiera renoveringar av huset, resor eller annat man har sparat till.